Împărăția de o mie de ani

Apocalipsa 20:4-6

Apocalipsa 20:6: ,,Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.”

            Te-ai gândit vreodată cum va fi când Domnul Isus va domni pe pământ și va fi Împăratul ceresc văzut printre pământeni? O experiență glorioasă îi așteaptă pe toți cei ce au intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Nu va mai fi nici o amenințare din partea morții fizice. În Împărăția lui Hristos, credincioșii vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor domni. Slujirea noastră în credincioșie, pentru care am fost creați, va fi oferită cu bucurie Domnului Isus, Marele Preot. Poți să îți imaginezi cum va fi să slujim lui Dumnezeu, prin puterea Lui, fără nici o piedică? Cu multă supunere și smerenie, cu respect și recunoștință vom ocupa locul pregătit de Domnul și vom sluji în Împărăția Lui pentru totdeauna. Cu Satan legat, Împărăția lui Dumnezeu va fi un timp special pentru ființele umane. Vor fi și necredincioși în mia de ani? Omul poate să păcătuiască fără influența lui Satan. Natura umană este coruptă. Poți să îți imaginezi că sunt oameni care nu vor iubi domnia dreaptă a lui Dumnezeu și se vor răscula împotriva Lui? Ei vor fi testați sub domnia perfectă a Domnului, a Împăratului iubitor și a credincioșilor puși în poziții de conducere. Cum vor răspunde ei?

Cum înțelegem mia de ani? Cunoști cele trei puncte de vedere: amilenistă, postmilenistă și premilenistă. Amileniștii susțin că nu există mileniu. O mie de ani este perioada Bisericii și reprezintă domnia credincioșilor împreună cu Hristos în cer. Satan a fost legat de triumful lui Hristos și nu poate seduce Biserica în veacul de acum. Mulți amileniști cred că prima înviere este atunci când credincioșii mor și sunt duși în prezența Domnului. Postmileniștii așteaptă revenirea lui Hristos după mia de ani. Ei spun că mia de ani poate să fie acum sau în viitor când oamenii cred în Hristos. Satan este legat în prezent ca să nu înșele națiunile. Cred că prima înviere este nașterea din nou, iar a doua înviere este întoarcerea la viață a tuturor celor morți: credincioși și necredincioși. Postmileniștii sărbătoresc marea promisiune și putere a Evangheliei care aduce o viață nouă și schimbă lumea. Adevărul minunat al mântuirii aduse de Hristos va cuprinde tot pământul și atunci Hristos va reveni. Premileniștii cred că Domnul Isus Se va întoarce pe pământ înainte de mileniu. Va birui fiara sau Antichristul și Își va stabili Împărăția după ce îl va lega pe Satan. Această perspectivă se vede ca o continuare a narațiunii din capitolul 19. Împăratul împăraților biruiește fiara și profetul fals din capitolul 19, apoi îl biruiește pe Satan în capitolul 20. Învierea poporului lui Dumnezeu și domnia de o mie de ani împreună cu Hristos reprezintă o perioadă lungă de pace și prosperitate pe pământ. Apocalipsa 5: 10, spune că făpturile vii și bătrânii care stăteau înaintea tronului lui Dumnezeu cântau: ,,Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”  Această viziune recunoaște că în timp ce Domnul Isus l-a biruit pe Satan la cruce, nu l-a legat. Este liber și puternic și ispitește oamenii să își întoarcă inimile de la Hristos așa încât să ajungă să îi persecute pe creștini. Premileniștii recunosc influența lui Satan pe întreg pământul și văd că se mărește disprețul față de Cuvântul lui Dumnezeu (valorile Bibliei nu sunt prețuite). Bisericile cedează la presiunea culturală, mulți diluează adevărul ca să nu fie ridiculizați sau acuzați. Dar Dumnezeu continuă să cheme oameni la Hristos în ciuda opoziției lui Satan. Hristos îl va pune pe Satan în închisoare când Se va întoarce să domnească pe pământ. Care este punctul tău de vedere? Îl vei respecta pe al meu? Cel mai important lucru este să credem adevărul despre Domnul Isus, să cunoaștem Evanghelia și să o trăim. În ce privește mia de ani, Domnul ne va lumina pe fiecare. Să avem respect față de punctul de vedere al altora. Eu voi prezenta (cu umilință și respect, cu dragoste profundă față de toți credincioșii) mai mult punctul de vedere al premiliniștilor, pentru că înțeleg mai bine această viziune.

 

Advertisement

Viitorul tău depinde de relaţia ta cu Domnul

1*

Isaia 65:17-25

Isaia 65:17 „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.”

*

Va fi cu putinţă ca oamenii muritori să trăiască veşnic?

Dacă Dumnezeu va interveni şi va schimba lumea noastră, El poate să dea viaţă veşnică. El a creat lumea la început, aşa că, mai poate crea o lume nouă. De aceea oamenii ar trebui să apere dreptatea şi să facă o judecată dreaptă în aşteptarea manifestării puterii lui Dumnezeu. În viitorul pe care l-a pregătit Domnul nu va mai fi păcat şi cel rău nu va mai domina lumea.

Împărăţia lui Dumnezeu cuprinde câteva adevăruri: transformarea credincioşilor (noi creaţii) (2 Corinteni 5:17), lumea ce va veni (Evrei 2:5), domnia lui Hristos de o mie de ani (Apocalipsa 20:4-6), ceruri noi şi pământ nou. Apocalipsa 21:1, ne vorbeşte despre un Ierusalim nou care se va coborî din cer. Romani 8, ne vorbeşte despre reînnoirea creaţiei care aşteaptă şi ea răscumpărarea.

Care este speranţa ta? Cum te transformă Cuvântul Domnului astăzi? Cum îţi creşte credinţa?

Îţi dă speranţă descrierea pe care o face Isaia despre viitor? Cum te pregăteşti pentru viitor?

Va fi împărăţia de o mie de ani înainte de ceruri noi şi pământ nou?

Când vor fi ceruri noi şi un pământ nou nu va mai fi durere şi moarte, dar, în mia de ani pare că va fi moarte (Isaia 65:20). Moartea va fi o experienţă rară. La sfârşitul celor o mie de ani, Satan va fi dezlegat şi va conduce ultima răscoală împotriva sfinţilor, apoi va fi aruncat pentru totdeauna în iazul cu foc şi pucioasă (Apocalipsa 20: 7-10).

Un lucru foarte important în perioada mileniului va fi relaţia omului cu Domnul. În zilele noastre de multe ori păcatele noastre pun un zid de despărţire între noi şi Dumnezeu, dar în vremea mileniului, răspunsul Lui la rugăciunile noastre va fi imediat.

Relaţia noastră cu Domnul este cel mai important lucru chiar şi acum, dar în mileniu va fi o relaţie mai apropiată.

Cum este relaţia ta cu Domnul astăzi? Cum îţi este rugăciunea?

Te desparte vreun păcat de o relaţie mai apropiată cu Domnul?

 Inima mea preţuieşte mult relaţia cu Tine, Doamne!

Unitatea în Împărăţia lui Dumnezeu

11

Isaia 60:4:18

Isaia 60:5a

„Când vei vedea aceste lucruri,

vei tresări de bucurie.”

*

Care lucruri le vom vedea în viitor ?

Cine va tresălta de bucurie ?

Va fi o mare schimbare în timpul mileniului.

Slava Domnului transformă dezordinea în unitate.

Naţiunile vor trăi în unitate.

Unde este dezordine în relaţiile tale (relaţia cu soţul, cu copilul, cu vecinii, cu fraţii, cu neamurile, cu colegii etc.) ?

Dacă Domnul aduce unitate între naţiuni, cu siguranţă poate aduce unitate şi în relaţiile mele şi în relaţiile tale.

Vei cere Domnului unitate în relaţii cu alţii ?

Îi vei permite Domnului să lucreze în viaţa ta, în relaţiile tale ?

Dumnezeu este personal şi se descoperă celor ce aleg să fie parte a poporului Lui.

Ce înseamnă pentru tine că Dumnezeu este : Domn, Salvator, Răscumpărător, Puternicul lui Iacov ? Îl cunoşti aşa pe Dumnezeu ?

Domnul Isus Hristos va domni pe pământ la Ierusalim. Evreii credincioşi din toată lumea se vor aduna la Ierusalim. Romani capitolul 11, ne spune că Israelul va crede în Izbăvitorul, Domnul Isus Hristos. Bogăţia se va aduna la Ierusalim. Dumnezeu este credincios promisiunilor Sale şi tot ce a fost promis Israelului, aşa va fi. Credincioşii din toate veacurile au asigurată relaţia cu Domnul, Lumina lumii şi au unitate cu toţi cei ce apartin Împărăţiei, prin credinţa lor. Uneori viaţa este departe de a fi splendidă, dar va veni un timp când se va sfârşi orice conflict, boală, nevoi, apăsări şi va veni domnia de o mie de ani, când totul va fi splendid. Fii curajoasă pentru că aparţii Împărăţiei Lui. El este alături de tine în toate nevoile tale ca şi în timpurile bune.

Pe cei pe care Dumnezeu îi mântuieşte, îi schimbă, şi toate schimbările pe care le face Dumnezeu sunt binecuvântări. Aurul, argintul, bronzul şi fierul pot înlocui uşor lemnul, piatra şi metalele de puţină valoare. Ce este vechi, este înlocuit cu ceva ce este mai bun şi mai puternic, şi acest lucru se face cu ajutorul Domnului. Pacea va domni, dreptatea va stăpâni.

Câtă bucurie îţi aduce vestea bună despre mileniu ?

 

Doamne, inima mea caută unitatea cu toţi cei ce aparţin Împărăţiei Tale!

 

Cum priveşti spre viitor?

1 who i amIsaia 17-18

Isaia 18:4

„Căci aşa mi-a vorbit Domnul:

„Eu privesc liniştit

din locuinţa Mea

pe căldura arzătoare

a luminii soarelui

şi pe aburul de rouă,

în vipia secerişului”.”

 *

Cel ce priveşte liniştit este Făcătorul tău, Domnul, Creatorul şi Susţinătorul tuturor lucrurilor.

În perioada mileniului, oameni din popoare diferite se vor închina Domnului.

Ce înseamnă pentru tine să te uiţi la Făcătorul tău şi să îţi întorci ochii spre Sfântul lui Israel? Cine aduce daruri Dumnezeului Atotputernic, şi unde vor fi aduse?

Ce poţi tu face ca să te uiţi la Făcătorul tău şi să-i aduci daruri?

Dumnezeu se uită din ceruri şi vede ce se face pe pământ. El este Făcătorul, Sfântul lui Israel, Salvatorul, Stânca, Scăparea, Cel Atotputernic. În El trebuie să ne punem încrederea. Numai El poate să ne salveze.

Cei ce se închină la idoli, vor ajunge în necaz. Care crezi că sunt idolii în cultura noastră?

Banii, puterea, faima, case, maşini, inteligenţă, popularitate, închinare fără Dumnezeu, clădirile bisericeşti sau alte lucruri? Idolii nu ajută.

Care este relaţia dintre Dumnezeu şi idolii Egiptului?

Cum va distruge Dumnezeu Egiptul?

Ce metode foloseşte Dumnezeu astăzi ca să ni se descopere?

Ce învăţăm când privim la: conducători politici, economie, cutremure, inundaţii, autodistrugere?

Etiopia (Cuş) a venit să ajute Iuda în luptă împotriva Asiriei. Isaia i-a trimis acasă spunând că Dumnezeu este Apărătorul poporului.

(18:7) Etiopia are un viitor. Cei ce vor crede promisiunile lui Dumnezeu vor aduce daruri Domnului oştirilor.

Este un viitor şi o nădejde şi pentru mine şi pentru tine. Oriunde se uita Iuda erau numai duşmani (la nord- Asiria, la sud Etiopia, la est Moab, la vest Filistia). Singura şansă era să privească în sus de unde vine ajutorul. Priveşte şi tu în sus de unde va veni ajutorul tău.

Cine sunt eu şi ce viitor voi avea?

Doamne, inima mea se bucură de viitorul pe care Tu mi l-ai pregătit!