Păcatul şi sfinţenia

17 fIsaia 6:3

*

„Sfânt,

Sfânt,

Sfânt

este

Domnul oştirilor.”

*

Învaţă pe copilul tău sau al altora, ce este păcatul, cum să recunoască şi să mărturisească păcatul. Inima lui Isaia a fost plină de bucurie când a fost iertat de păcat. Dumnezeu l-a ajutat să vadă că El este Sfânt. În prezenţa lui Dumnezeu (care este fără păcat), Isaia a putut să vadă păcatul lui. Dumnezeu este bun în toate timpurile şi iartă pe păcătoşi. Recunoaşterea păcatului nu este un lucru natural, uşor, normal. Răspunsul natural este negarea sau învinovăţirea altora. Învaţă pe copil să explice ce a făcut rău (am spart un geam), apoi să spună „îmi pare rău” şi „te rog iartă-mă”. Iartă şi disciplinează după gravitatea faptului. Evită reacţiile care pot aduce frica sau nemărturisirea răului în viitor. Nu fă să pară mai grav decât este, pentru că va urma o altă greşeală în curând. Nimeni nu are copii perfecţi. Tu vrei binele copilului tău şi doreşti ca el să recunoască că a păcătuit (greşit), că trebuie rezolvată problema (păcatul), că nu trebuie să mintă (păcat), nici să ascundă realitatea. Învaţă pe copilul tău să spună mai des (ori de câte ori e nevoie), „îmi pare rău că am greşit” şi „te rog, iartă-mă”. Odată cu încurajările tale vei descoperi că va spune „am fost nervos”, „am fost egoist”, urmate de recunoaşterea lucrurilor care ar putea fi îndreptate: „trebuia să fiu mai răbdător”, „trebuia să mă gândesc şi la alţii”. Această purtare va dezvolta în copil un model de ascultare de părinţi şi de Dumnezeu.

Acţiunile tale vor învăţa copilul. Dacă tu eviţi să recunoşti păcatul sau responsabilităţile tale, dacă te scuzi când întârzii, dacă eşti iritată, neprietenoasă, geloasă, copilul te observă. Cea mai bună învăţătură pentru copil este modelul părintelui.

Foloseşte exemple din Scriptură ca să explici ce este păcatul. De exemplu: Adam a aruncat vina pe Eva (Genesa 3:12), Moise a fost încăpăţânat (Exod 3:11-4:17), David nu a folosit puterea lui spre a face bine altuia şi a pierdut încrederea poporului (2 Samuel 11:2-5), Iona a fost nervos (Iona 1-4), Petru a făcut o promisiune şi a călcat-o (Marcu 14:29-30, 72), Pavel a recunoscut păcatul lui (Romani 7:15-24). Folosind Biblia îl ajuţi pe copil să vadă răspunsul Domnului la păcatul omului. Viaţa de fiecare zi ne ajută să vorbim despre păcat, mărturisire şi iertare. Când vorbeşti despre iertarea altora şi ceri altora iertare, copilul va înţelege că păcatul este serios, grav. Va ajunge să înţeleagă că are nevoie de Domnul mai mult decât de un prieten, va ajunge să înţeleagă că are nevoie de un Salvator din păcat şi din robia păcatului. Nu amâna rezolvarea problemei pe mâine.

Doamne, iartă-mi păcatele şi binecuvântează inima mea!

Advertisement

Drepturile omului

Isaia 5:22-23

„Vai de cei tari când este vorba de băut vin, şi viteji când este vorba de amestecat băuturi tari, cari scot cu faţa curată pe cei vinovaţi, pentru mită şi iau drepturile celor nevinovaţi.”

 

„Vai” este o exclamaţie a durerii.

Vai de cei ce iau drepturile celui nevinovat!

Vai de cei investiţi cu autoritatea să facă dreptate dar folosesc puterea pentru câştig mârşav. Fac legi în favoarea lor.

Vai de cei ce iau mită ca să nedreptăţească pe cel nevinovat şi să scoată cu faţa curată pe cel vinovat.

Cei ce sunt în poziţii de conducere îi influienţează pe alţii şi au o mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu.

Cunoşti tu scopul lui Dumnezeu pentru viaţa ta? Cauţi tu să trăieşti pentru binele altora? Sau totul este doar pentru tine?

Vai de cei ce se cred eroi la lucruri rele (băut vin şi amestecat băuturi).

Ce vei face tu ca să te păzeşti de o asemenea gândire şi purtare?

Domnul aşteaptă să facem dreptate celui nevinovat.

Nu avem nici o scuză ca să ignorăm aşteptările (cerinţele) Domnului.

Care din aşteptările Domnului le ignori?

Domnul vrea să aibă primul loc în inima mea. Este El primul în viaţa ta?

Domnul aşteaptă să petrec timp cu El. Petreci tu zilnic timp cu El?

Cum te supui sub autoritatea soţului tău?

Te concentrezi mai mult la fericirea ta sau la căutarea sfinţeniei?

Doamne, iartă-mă pentru scuzele mele că nu am timp pentru Tine. Numai Tu mă înveţi ce este drept. Numai Tu îmi dai o inimă care simte cu alţii.

Doamne, vreau ca Tu să ai primul loc în inima mea!

Doamne, ajută-mă să respect drepturile altora!

 

Casă lângă casă

Isaia 5:8-10

Isaia 5:8a

„Vai de cei ce

înşiră casă lângă casă

şi lipesc

ogor lângă ogor.”

 

„Vai” este o exclamaţie a durerii. Pofta rea şi lăcomia sunt păcate.

Vai de cei lacomi! Vai de cei ce nu sunt mulţumiţi cu o casă şi fug după avere. Ambiţia poate fi folosită într-un scop bun sau într-unul egoist. Ambiţia nestăpânită este lăcomie.

Care este ambiţia ta? După ce fugi tu?

Lăcomia spune „nu-mi ajunge ce am”, „vreau mai mult”. Dumnezeu pedepseşte lăcomia.

Dumnezeu a blestemat pământul care nu-şi mai dă roadele din cauza lăcomiei oamenilor.

Mulţi oameni şi-au pierdut casele şi averile din cauza lăcomiei lor sau lăcomiei altora.

Oamenii vor să fie stăpâni peste pământ şi oameni, să controleze şi să aibă privilegii.

Domnul spune că cei ce umblă după avere nu ajung să se bucure de ea (v.9).

Chiar şi pământul strigă împotriva lor căci nu-şi mai dă roadele.

Lăcomia în orice formă este expresia respingerii harului lui Dumnezeu şi nemulţumirea cu ceea ce am primit de la El.

Consecinţa lăcomiei este dezamăgire şi deşertăciune. Lucrurile dorite niciodată nu împlinesc aşteptările celui lacom. Psalmul 112:10b ne spune: „Poftele celor răi rămân neîmplinite”. „Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea” (Proverbe 1:19b).

În care domeniu din viaţa ta vezi lăcomie?

Pentru care lucruri lucrezi aşa de greu şi mult?

Vrei să ai mai mult? Cu ce preţ?

Ce vei face tu ca să te păzeşti de o asemenea gândire şi purtare?

Doamne, ajută-mă să scap de lăcomie şi să mă mulţumesc cu ceea ce mi-ai dat Tu.

Doamne, păzeşte inima mea de lăcomie!

Purtarea şi atitudinea părinţilor

Ce ai adus Domnului astăzi?
*
Ioan 19
*
Ioan 19:39 

*

,,Nicodim

a venit şi el

şi a adus …“

*
Nicodim a adus la mormânt mir şi aloe, ca expresie a iubirii şi mulţumirii. Învaţă pe copilul tău sau al altora să mulţumească pentru moartea şi îngroparea Domnului.
Învaţă pe copilul tău sau al altora că Domnul Isus a luat pedeapsa păcatelor asupra Lui, pentru că ne-a iubit. Spune-i că nu este iertare de păcate fără vărsare de sânge.
Poate că nu va înţelege foarte bine ce-i spui tu despre păcat sau sacrificiu sau substituire, dar cu siguranţă va înţelege că Domnul îl iubeşte.

Felul lumii de a creşte copiii este diferit de modelul biblic. Copiii de astăzi sunt învăţaţi ,,să ceară mereu şi mereu“ fără să spună: ,,Mulţumesc“.

Ca şi copii ai Tatălui Ceresc, noi trebuie să fim diferiţi de lume. Copiii nu vor mulţumi, dacă nu vor fi învăţaţi. Nu s-au născut mulţumitori.

Mulţumirea este roada învăţării, practicării şi trăirii de către părinţi. Purtarea şi atitudinea părinţilor contează mult. Copiii trăiesc cum văd, nu cum li se spune să facă.

Spune ,,mulţumesc“ pentru orice lucru mic. Spune ,,mulţumesc“ Domnului în orice rugăciune. Spune ,,mulţumesc“ soţului tău des.

Fii atentă la nemulţumire şi plângere (mi-e tare greu, am aşa multe de făcut, etc.).
La magazine, la şcoală, la lucru, în relaţii, seamănă sămânţa mulţumirii.

Mulţumeşte Domnului pentru că a suferit pe cruce pentru tine,  a purtat o coroană de spini pe cap şi a fost batjocorit în locul tău.

Domnul să-ţi dea o inimă mulţumită!

Tu adu inima ta ca dar Domnului!

Mulţumirea vine din relaţia omului cu Dumnezeu!

Ce anume este un prilej de cădere?

Ioan 16:1-4

 ,,V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.

V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi.“

 

Unii oameni nu ştiu că viaţa de credinţă nu e uşoară şi aşteaptă ca Domnul să le rezolve toate problemele aşa cum cred ei. Dacă Dumnezeu alege să lucreze altfel de cum s-au aşteptat, ei cad şi nu mai cred. Oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu pentru că El ne-a spus că vor veni vremuri grele şi trebuie să ne pregătim.

Cum ne pregătim?

Învăţăm să credem că Dumnezeu ştie prin ce trecem şi că El este cu noi. Învăţăm să acceptăm tot ce ne trimite El în viaţă şi să ne rugăm pentru ajutor de sus. El este gata să ne ajute.

Suferinţa este parte a vieţii şi are, printre altele, rostul să ne facă să dorim cerul.

Orice ar veni în viaţa ta să nu te temi! Încrede-te în Domnul. El este cu tine, lângă tine. Nimeni nu poate să-ţi facă rău fără permisiunea lui Dumnezeu. El este în control.

Să nu cazi! Să nu fii descurajată. Nimic nu-L ia prin surprindere pe Domnul. El ştie tot ce va urma. Nu te îngrijora pentru ziua de mâine, Dumnezeu este deja acolo. Încredinţează-ţi viaţa în mâna Domnului, şi El va lucra. Aminteşte-ţi promisiunile Lui.

 

Domnul să fie cu tine în vremuri grele!

 

Ce îi înveţi pe copiii din jurul tău?

 

1 Ioan 4:8b  

,,Dumnezeu

este

dragoste.”

 

Învaţă pe copilul tău sau al altora că Dumnezeu este dragoste. El este originea şi sursa dragostei.

Domnul Isus vrea ca noi să cunoaştem dragostea lui Dumnezeu şi să-i iubim pe alţii.

Copiii au nevoie de aprobarea, acceptarea şi dragostea părinţilor şi bunicilor.

Când ascultă şi iubesc pe alţii, vor să fie recunoscuţi.

Când copiii nu sunt iubiţi şi apreciaţi, ei nu pot înţelege nici dragostea lui Dumnezeu.

Este important pentru părinţi să-şi amintească nevoia copiilor de a auzi mereu şi mereu că sunt iubiţi de părinţi şi de Domnul. Spune-i copilului tău că este darul lui Dumnezeu pentru tine şi societate. Anii trec repede aşa că ocupă-te acum de copil.

Gândeşte-te în fiecare seară cum ai comunicat cu copilul tău. Cât timp a fost instrucţie? Cât timp a fost corectare? Cât timp a fost încurajare şi acceptare? Cât timp a fost apreciere şi mulţumire?

Tu eşti un model pentru el şi mâine se va purta ca şi tine în relaţiile lui.

Cum apreciezi şi încurajezi copilul tău?

Ştie copilul tău că îl iubeşti? El nu poate trăi fără dragoste! Nici tu!

Învaţă pe alţii prin purtarea ta, că

Dumnezeul tău este dragoste!