Învingător sau învins?

12 june

Isaia 37:21-38

Isaia 37:35a

„Căci Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s-o scap,

din pricina Mea.”

 *

Isaia scrie o cântare cu titlul „Fecioara, fiica Sionului”. Această tânără respinge dispreţul şi chemările împăratului Asiriei pentru că ea este logodită cu „Sfântul lui Israel”. Împăratul Asiriei nu va avea nici un succes chiar dacă se laudă cu cuceririle lui. El nu ştie planurile Domnului. Se crede important cu victoriile lui, este îmbătat de puterea lui şi crede că „Fiica Sionului” va fi o pradă uşoară pentru el. Puterea lui va fi călcată în picioare şi va fi umplut de ruşine.

Dumnezeu are câteva întrebări pentru Sanherib şi pentru toţi dictatorii lumii:

N-aţi auzit că Eu am pregătit aceste lucruri de demult şi că le-am hotărât din vremuri străvechi (v.26)?

Nu ştiţi că, dacă Eu Îmi trag puterea, voi sunteţi neputincioşi, înspăimântaţi şi uluiţi, ca iarba de pe câmp şi ca grâul care se usucă înainte de a da în spic (v.27)?

Nu ştiţi că Eu am toată puterea în cer şi pe pământ şi ştiu totul (v.28)?

Nu ştiţi că Eu pedepsesc mândria (v.29)?

Sanherib s-a lăudat că l-a împresurat pe Ezechia ca pe o pasăre în colivia ei, dar el a fost învinsul. Unii oameni se laudă cu fapte mari. Tu cu ce te lauzi?

Care din întrebări ţi le pune Domnul ţie?

Respingi tu chemările celor răi?

Te impresionează cuceririle şi succesul altora?

Dacă ai victorii sau succes te crezi importantă? Cui dai tot creditul pentru victoriile tale?

Fugi după putere? Pe cine vrei să impresionezi?

Crezi că alţii sunt o pradă uşoară pentru tine?

Cum te raportezi la cineva care trăieşte aşa?

Doamne, mulţumesc pentru ocrotirea Ta.

Doamne, inima mea recunoaşte

că a Ta este toată puterea în cer şi pe pământ!

Doamne, Tu eşti Învingătorul şi mă ajuţi să biruiesc răul prin bine!

Advertisement

Speranţa ta

Isaia 4:2-6

*

Isaia 4:5b

*

„Va fi

un adăpost.”

 

Este încă speranţă pentru noi. Venirea Domnului Isus ca Salvator aduce iertare.

El va curăţa şi va spăla pe cei mântuiţi. (Isaia 4:2-6)

Este speranţă în inima ta? Crezi că Domnul Isus este Salvatorul? Cum ai primit iertarea de păcate? Cum te curăţă Domnul? Îţi speli ochii în Cuvântul Domnului, ca să vezi mai bine?

El va pregăti un loc de adăpost şi ocrotire pentru cei în furtună.

Unde alergi tu în furtuna vieţii? La prieteni, la sertarul cu medicamente etc.? Cum a fost Domnul un adăpost pentru tine în furtunile vieţii? Cum mulţumeşti pentru ocrotirea Lui?

El va pregăti o colibă ca umbrar împotriva căldurii zilei.

Unde te odihneşti tu în căldura zilei?

La televizor sau la picioarele Domnului?

Ce vrei să fie Domnul pentru tine în săptămâna aceasta?

Sper că vrei să fie pacea ta în mijlocul furtunilor vieţii.

Sper că prioritatea vieţii tale va deveni aşteptarea venirii Domnului.

Cei ce se uită la Cristos au speranţă acum şi în viitor.

Când lumea este în necaz Cristos să fie speranţa ta!

Doamne, ocroteşte inima mea prin furtunile vieţii!

Cum te mângâie Psalmul 91?

Psalmul 91:14

„Fiindcă Mă iubeşte

– zice Domnul –

de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti,

căci cunoaşte Numele Meu.”

 

 

Psalmul 91 este un psalm mesianic.

Dumnezeu este bun, atotputerinic, dragoste şi dacă nu ne scapă din probleme. El este cu noi chiar dacă nu ne scapă! Dacă mă scapă Îl voi lăuda. Dacă nu mă scapă Îl voi respecta căci aşa a hotărât El că este mai bine şi mă încred în înţelepciunea Lui.

Voi rămâne credincioasă chiar şi atunci când nu înţeleg planurile Lui în viaţa mea.

Numai Domnul Isus poate călca peste lei şi şerpi fără să fie muşcat. Domnul poate să mă vindece dacă s-a întâmplat să fiu muşcată de şarpe, dar dacă alege să nu mă scape, Îl voi preamări în veşnicie.

Totuşi poate fi şi psalmul meu.

Iată cântarea mea de laudă din Psalmul 91:

Eu stau sub ocrotirea Celui Preaînalt (Elyon).

Mă odihnesc la umbra Celui Atotputernic (El Shadaai).

Domnul (Yahweh) este locul meu de adăpost, cetăţuia mea.

El este Dumnezeul meu (Elohim) în care mă încred!

El poate să mă scape din boală. Chiar dacă nu mă scapă, El este tot bun cu mine.

Credincioşia Lui este scut şi pavăză pentru mine.

Nu trebuie să mă tem de groaza din timpul nopţii nici de pericolele zilei.

Domnul poate să mă păzească şi chiar dacă mă ajunge vreo nenorocire,

Domnul, este cu mine şi este bun cu mine.

Domnul este locul meu de adăpost şi turnul meu de scăpare.

Pe El mă bazez să mă păzească în toate zilele vieţii mele.

Doamne, Te iubesc. Tu eşti Izbăvitorul meu! Tu eşti Ocrotitorul meu!

Te chem când sunt în strâmtorare căci îmi răspunzi.

Te voi proslăvi căci eşti Mântuitorul meu!

 „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit!” Iacov 5:14b

Cum te rogi pentru înţelepciune?

„Mare putere are

rugăciunea

fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Doamne, îmi doresc să fiu o femeie înţeleaptă. Cer de la Tine înţelepciune, căci înţelepciunea care vine de sus este curată, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică (Iacov 3:17).

Tată, ajută-mă să-mi amintesc ce este şi ce face înţelepciunea în cartea Proverbelor lui Solomon:

Proverbe 3:18 „Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă şi cei ce o au sunt fericiţi”.

Proverbe 3:16 „În dreapta ei este viaţă lungă, în stânga ei bogăţie şi slavă”.

Proverbe 3:17 „Căile ei sunt nişte căi plăcute şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice”.

Proverbe 3:24 „Când te vei culca vei fi fără teamă şi când vei dormi somnul îţi va fi dulce”.

Proverbe 3:26 „Căci Domnul va fi nădejdea ta şi El îţi va păzi piciorul de cădere”.

Proverbe 4:6 „N-o părăsi şi ea te va păzi, iubeşte-o şi te va ocroti!”

Proverbe 4:12 „Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit şi când vei alerga, nu te vei poticni”.

Proverbe 2:10-12 „Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate”.

Proverbe 3:23 „Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău şi piciorul nu ţi se va poticni”.

Proverbe 4:8 „Înalţ-o şi ea te va înălţa, ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa”.

Proverbe 1:5 „Să asculte dar şi înţeleptul şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput şi va căpăta iscusinţă”.

Mulţumesc, Tată, că Tu mă ajuţi să-mi amintesc că:

Înţelepciunea cântăreşte toate opţiunile şi apoi ia decizii,

Înţelepciunea dă echilibru în toate domeniile vieţii (lucru, bani, timp, sănătate, familie, relaţii, vorbă, gândire, mâncare, cărţi etc.),

Înţelepciunea cunoaşte priorităţile şi le practică.

Mi-aş dori să-mi deschid gura numai dacă am ceva bun de spus

 şi să spun cu înţelepciune, blândeţe, smerenie şi dragoste.

 

Domnul să te-ajute să fii o persoană înţeleaptă!