Există înviere !!!

1Exista Inviere!

De n-ar fi fost,…Iubirea
Cuprinsa in mistere,
Atunci azi omenirea,
N-ar sti ce-i nemurirea
N-ar exista-nviere.

De n-ar fi fost gradina,
Paharul plin cu fiere,
Atunci si astazi vina
Ar innegri Lumina
N-ar exista-nviere.

De n-ar fi fost Calvarul
Si spini… si cuie… si durere,
Atunci nici azi talharul
N-ar fi–nteles ce-i Harul
N-ar exista-nviere.

De n-ar fi fost “Tetelestai”
N-ai sti nimic de mangaiere
Caci, nu ar exita  un Rai
“Aici, e tot ce esti,… si ai”
N-ar exista-nviere.

Dar au fost toate,… si….Hristos a inviat !
Ca eu sa am Viata si Putere.
De vrei si tu sa fii iertat
Crezand in El poti fii salvat
Exista Inviere!

Chicago 04/13/2014

By Alexandru Marius

 

S-a rugat pentru cei vinovaţi

53a*

Isaia 53:10-12

Isaia 53:12b

„A purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.”

Te rogi pentru cei vinovaţi? Te bucuri să vezi pe cei vinovaţi că se întorc la Domnul şi-L urmează? Care este mulţumirea ta în urma rugăciunii? Vrei să vezi rod?

Care este mulţumirea Robului Domnului? Va vedea o sămânţă de urmaşi (va aduce pe mulţi fii la slavă, Evrei 2:10), va avea o viaţă lungă (victoria asupra morţii), lucrarea Lui va propăşi (Mijlocitor al noului legământ, Mântuitor al neamurilor, Salvatorul lui Israel, Lumina neamurilor), va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora (oamenii vor avea cunoştinţa de Dumnezeu), mulţi oameni vor fi puşi într-o stare după voia lui Dumnezeu (iertaţi, împăcaţi cu Dumnezeu).

Dumnezeu are două promisiuni pentru Robul Domnului: „Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cei puternici.”

De ce? Pentru că:

-S-a dat pe Sine Însuşi la moarte, (Cum renunţi, cum mori tu faţă de păcat?)

-a fost pus în numărul celor fărădelege,

-a purtat păcatele multora, (Cum ajuţi pe alţii în poverile lor?)

-S-a rugat pentru cei vinovaţi. (Cum te rogi pentru alţii?)

Merită toată răsplata de la Dumnezeu!

Domnul Isus a învins păcatul şi moartea prin înviere. Este acest adevăr o bucurie pentru tine?

Suferinţa şi moartea Domnului Isus au fost planul lui Dumnezeu stabilit mai dinainte de întemeierea lumii. Moartea Lui nu a fost un accident. Oamenii muritori nu pot fi o jertfă pentru vină. Numai Domnul Isus a fost o jertfă perfectă pentru vina omenirii.

Ce gânduri vin prin mintea ta când auzi că Domnul Isus este om al durerii şi obişnuit cu suferinţa? Se potriveşte cu gândirea ta faptul că Salvatorul a venit umil, fără să atragă privirile prin frumuseţea fizică?

Doamne Isuse, mulţumesc că mă iubeşti şi ai murit pentru păcatele mele.

Doamne, umple inima mea de umilinţă!

Răscumpărătorul meu

Isaia 26:19:21

Isaia 26:19b „Treziţi-vă şi săriţi de bucurie!”

Dumnezeu este suveran. El a ales poporul Israel ca să ducă vestea cea bună tuturor neamurilor. Prin acţiunile lor au dovedit că au căzut. Când Domnul va veni, va restaura poporul Israel. Va fi o înviere, o trezire, când va reveni Domnul Isus. Vor fi vremuri grele, dar Dumnezeu va proteja pe cei aleşi şi va pedepsi nelegiuirile locuitorilor pământului. El disciplinează, dar şi protejează. Are măsură în toate lucrurile. Poporul Domnului va fi ascuns de mânia Lui. Dumnezeu a promis viaţă veşnică. Moartea nu este ultimul răspuns.

După ce trupul meu va muri, sufletul meu va trăi veşnic împreună cu Răscumpărătorul meu (Iov 19:25-27).

Pentru că eu cred că Domnul Isus Cristos este Salvatorul meu, voi avea viaţă veşnică şi voi fi scăpată de mânia lui Dumnezeu (Ioan 5:24-29).

Trupul meu fizic va muri, dar trupul meu spiritual va trăi veşnic (Ioan 11:25-26).

Viaţa veşnică este cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea Fiului Său. Viaţa veşnică este posibilă prin Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu (Ioan 17:3).

Te încrezi în Dumnezeu pentru viaţă veşnică? Crezi în învierea morţilor?

Mânia lui Dumnezeu nu va fi pentru totdeauna, va trece. Aşa cum Domnul a salvat poporul Israel în Egipt (Exod 12:1-30) şi a pedepsit pe egipteni, poate să salveze pe credincioşi, când va pedepsi pe necredincioşi.

Crezi că Dumnezeu va face o diferenţă între credincioşi şi necredincioşi în ziua judecăţii?

Dacă tu crezi că va fi o diferenţă, cum o explici?

Doamne, mulţumesc că eşti Răscumpărătorul meu şi într-o zi Te voi vedea şi Îţi voi mulţumi, căzând la picioarele Tale ca să mă închin înaintea Ta. Cu bucurie mă voi închina şi Te voi slăvi că ai cucerit inima mea pentru Tine şi Împătăţia Ta. Mulţumesc pentru promisiunea că voi fi scăpată de mânia lui Dumnezeu şi ascunsă de pedeapsa care va veni peste locuitorii pământului. Mulţumesc pentru viaţa veşnică pe care o am prin credinţa în Domnul Isus Cristos, care a murit pentru păcatele mele şi a înviat, ca împreună cu El să trăim veşnic toţi cei credincioşi.

Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte şi ochii mei Îl vor vedea!

Inima mea este plină de bucurie pentru că am un

Răscumpărător!

Iată cât de mult…

Iată cât îl iubea de mult!

Ioan 11:20-37

„Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte; iar Maria şedea în casă. Marta I-a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu îţi va da.“ Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.“ „Ştiu,“ I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.“ Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?“ „Da Doamne,“ I-a zis ea, „cred că Tu eşti Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.“ După ce a spus aceste vorbe, s-a dus şi a chemat în taină pe soră-sa Maria şi i-a zis: „A venit Învăţătorul şi te cheamă.“ Maria cum a auzit s-a sculat iute şi s-a dus la El. Căci Isus nu intrase încă în sat ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă şi o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute şi ieşind afară, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt ca să plângă acolo.“ Maria când a ajuns unde era Isus şi L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a zis: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.“ Isus când a văzut-o plângând, pe ea şi pe Iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat. Şi a zis: „Unde l-aţi pus?“ „Doamne“ I-au răspuns ei, „vino şi vezi.“ „ Isus plângea. Atunci Iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!“ Şi unii din ei au zis: „El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?“

 

Ai spus vreodată „dacă…?“  Dacă ar fi fost altfel, dacă aş fi făcut altfel, dacă aş fi zis altfel etc.

Acest mod de-a gândi nu ne ajută să rezolvăm problema. Avem o lucrare de făcut: „să credem”. Dacă nu credem, pierim; dar noi credem, aşa că avem viaţa.

Cine crede iubeşte pe Domnul şi este iubit de Domnul.

Crezi tu că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume?

Cum vei trăi prin credinţă săptămâna aceasta?

Ştii tu cât de mult te iubeşte Domnul?

 

Iată, cât de mult te iubeşte Domnul!

 

Un singur părinte

 

Ioan 4:43-54

*

Ioan 4:46

„În Capernaum era un

slujbaş împărătesc

al cărui fiu

era bolnav.“

*

Nu ştim ce s-a întâmplat cu mama acestui copil bolnav.

În fiecare familie intervin situaţii când unul dintre părinţi lipseşte şi celălalt trebuie să poarte toate responsabilităţile. Poate fi o situaţie de călătorie sau afacere (business), o urgenţă sau boală, moartea şi divorţul. Trebuie explicată orice schimbare în familie. Chiar şi copii mici se îngrijorează. Ei simt tristeţea, singurătatea şi nesiguranţa. Copiii ştiu când lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie. De multe ori simt că nu li se spune adevărul.

Divorţul este lucrul cel mai greu pentru copii, de aceea trebuie multă atenţie la explicare.

Moartea unui părinte este o ocazie de a discuta despre viaţa după moarte, despre credinţă şi înviere.

Când copilul rămâne numai cu un părinte, va încerca să schimbe regulile, să vadă ce anume rămâne la fel. Va trebui să fii la fel cu dragostea şi cu disciplina, nu să îţi plângi de milă sau să răsfeţi copilul.

Menţine rutina normală, deoarece aceasta contribuie la stabilitatea casei. Oboseala fizică este un pericol. Roagă-te  pentru înţelepciune; trebuie să păstrezi echilibru. Cere ajutor copilului, vecinului, rudelor, prietenilor.

Cum vorbeşti tu cu copilul despre lucruri grele şi triste?

Cum ai explica tu unui copil ce este divorţul?

 

Domnul să protejeze familia ta!

 

Sunt zori de zi

Sunt
*
zori
*
de
*
zi…
*
*
e dimineata Invierii,
*
*

Si Creatorul umbla iarasi prin gradina.
Cum a umblat atunci, in faptul serii,
Cand il chema pe om, sa iasa la Lumina.
*
Dar au urmat milenii, de « nesfarsita noapte »,
De ratacire trista cu jale si amar.
Iar ingerii, strajerii, cu spade invapaiate,
Ne inchideau si poarta si calea catre Har…
*
In zori, insa, Lumina, a descuiat mormantul,
Cu ceru-n sarbatoare puterea I s-a dat.
In trupul Lui de slava transfigurand pamantul,
El rodu-ntai al Vietii… Hristos a inviat!.
*
A fost intai o noapte…. Si-apoi o dimineata,
Incepe ziua lumii, sa urce la zenit.
Vin ingeri la morminte, ies sfintii la viata,
Femeile se-nchina… Hristos a biruit!
Florian Guler

Dacă din vreascul îngheţat

 

 

 

 

Dacă…

*

Dacă din vreascul îngheţat în glob de-nmormântare,
Au ieşit muguri diafani, şi-a înviat o floare…
Cum să nu iasă din mormânt Cel ce-a creat pământul?
Cum să nu fie-nvingător, Isus Hristos, Cuvântul?
*
Dacă de sub troiene reci, din gerul ce omoară,
Pădurile-nfloresc din nou în strai de primăvară…
Cum să nu iasă din mormânt, în haina frumuseţii,
Chiar de sub lespedea cea grea, Stăpânitorul vieţii?
*
Dacă prin sloi şi pietre reci, îşi scoate firicelul,
Înlăcrimat într-un potir, prin bulgări – ghiocelul…
Cum să nu iasă din mormânt, din peştera sihastră,
Isus Hristos, Cel ce-a creat frumoasă lumea noastră?
*
Dacă în fiecare zi la orizont răsare
Din întunericul cel gros în zare mândrul soare…
Cum să nu iasă din mormânt, Cel ce ne-a dat lumina?
Să nu ne-arate slava Lui Cel ce-a creat retina?
*
Dacă din stinse galaxii, închise în zăbrele,
Se-aprind pulsarii izbucnind în mii şi mii de stele…
Cum să nu iasă din mormânt, din ale morţii ghiare,
Cel Ce-i al lumii Creator, cu slava-I orbitoare?
*
Dacă din larve fără chip, din gropi întunecoase,
Pot să se nască fluturaşi cu aripi mlădioase…
Cum să nu-i scoată din mormânt, Isus cu-a Sa putere,
Pe toţi ai Săi, biruitori, în ziua de-nviere!

Valentin Popovici