Templul Duhului Sfânt

Ioan 2

„Domnul Isus

transformă apa în vin

şi face curăţire în Templu.“

Ioan 2:21

,,Dar El le vorbea despre

Templul trupului Său.”

Doamne Isuse,

Mulţumesc pentru trupul meu pe care mi l-ai dat ca să fie un templu curat pentru Duhul Tău cel Sfânt. Tu mă poţi transforma după voia Ta şi poţi să mă curăţeşti. Mulţumesc că pot aduce înaintea Ta toate problemele mele şi crizele prin care trec de multe ori, aşa cum a făcut şi mama Ta. Ea este un exemplu pentru mine. A venit cu convingere că la timpul Tău, Tu vei face o minune, vei ajuta, vei aduce vinul cel mai bun din belşug, când nimeni nu se aşteaptă.

Tu întotdeauna păstrezi ceea ce este mai bun la sfârşit, aşa că eu întotdeauna vreau să sper şi să-mi pun nădejdea în Tine, ştiind că Tu ai toată puterea în cer şi pe pământ şi Tu ai ultimul cuvânt.

Tu ai puterea să faci o curăţire de păcate în templul vieţii mele, aşa cum nimeni nu poate. Tu poţi să scoţi afară din viaţa mea tot ce nu Îţi aparţine.

Tu poţi să aduci învierea şi viaţa în trei zile. Îmi pun toată încrederea în Tine.

„Cercetează-mă Dumnezeule şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaştem gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!“ Psalmul 139:23-24

Doamne, aşterne slava Ta în templul vieţii mele; mistuie tot ce e rău şi iartă-mi păcatele grele!

 

Tu eşti un templu în care locuieşte Duhul Sfânt!

 

Învaţă pe copil

Ioan 2:1-11

Ioan 2:9 „Apa a fost schimbată în vin.“

Ioan 2:11

,,Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus

în Cana din Galilea.

El Şi-a arătat slava Sa

şi ucenicii Lui au crezut în El.“

 *

Învaţă pe copilul tău sau al altora că trebuie să se schimbe dintr-un copil egoist într-un copil care se gândeşte şi la alţii. Acest lucru e posibil doar cu ajutorul Domnului. Domnul Isus a schimbat apa în vin şi El poate să schimbe un copil egoist într-unul care are grijă de alţii. Acesta este de fapt un proces de o viaţă (şi noi ne schimbăm) dar pentru cei mici este minunat să înceapă în copilărie pentru că pot fi scutiţi de multe rele când vor creşte şi apoi toată viaţa.

Copiii învaţă prin exemplu. Tu poţi să fii un exemplu de bunătate, generozitate, îngrijire etc.

Te vede copilul tău că eşti bucuroasă să ajuţi o vecină?

Te vede copilul tău că ai grijă de o bătrână? Sau că vizitezi un bolnav?

Învaţă pe copil ce spune Domnul despre felul cum trebuie să ne purtăm unii cu alţii. Domnul spune să ne purtăm frumos cu alţii, fără nici un interes ascuns. Oamenii fără Cristos se poartă frumos din interes, ca să obţină ceva.

Pregăteşte ocazii (într-un mod regulat) în care copilul tău să ajute pe cineva.

Învaţă-l onestitatea. Dacă greşeşte, ajută-l, nu striga la el. Laudă-l când face bine un lucru; copiilor le place aprobarea părinţilor. Găseşte metode să-l răsplăteşti (o îmbrăţişare, un bănuţ, un lucru mic pe care şi l-a dorit).

Roagă-te pentru copilul tău să fie transformat de Domnul.

Roagă-te pentru copilul tău să aibă credinţă.

Roagă-te pentru alţii împreună cu copiii tăi.

Poate copiii tăi sunt mari sau chiar plecaţi de acasă. Dacă nu s-au împăcat cu Domnul, să ştii că Domnul poate face şi astăzi o minune, o mare transformare. Crede numai, şi continuă să te rogi.

Numai Domnul poate schimba inima omului!

 

Roagă-te pentru schimbarea inimii tale!

 

Cum Îl glorifică pe Tatăl rugăciunea ta?

Rugăciunea ta Îl glorifică pe Tatăl?

Ioan 17

 Ioan 17:4a 

,,Eu

Te-am proslăvit pe pământ.“

 

Rugăciunea Domnului Isus Îl glorifică pe Tatăl.

Cea mai mare dorinţă a Domnului Isus a fost să-L glorifice pe Tatăl. Aceasta a fost misiunea Lui pe pământ. Isus a revelat gloria Tatălui prin persoana Lui.

Domnul este glorificat prin oamenii care sunt transformaţi prin Duhul Domnului, în asemănare cu Cristos.

Credincioşii nu aparţin lumii, de aceea lumea îi urăşte. Lumea zace în cel rău; este condusă de cel rău.

Credincioşii sunt o minoritate în pericol, de aceea trebuie să biruiască pe cel rău.

Pe de altă parte, credincioşii au o responsabilitate faţă de lume: să-L facă ,,cunoscut“ pe Dumnezeu, prin viaţa lor.

Cea mai mare dovadă a dragostei Tatălui pentru noi este Domnul Isus Cristos. În El, fiecare credincios este preţios şi valoros.

Domnul Isus a venit să ne înveţe unitatea între noi aşa cum este unitate între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dumnezeu ajută la păstrarea unităţii între credincioşi. Unitatea are ca scop glorificarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu păzeşte pe credincioşi de cel rău.

Dumnezeu îi ajută pe credincioşi să ducă la bun sfârşit misiunea lor în lume.

 

Domnul să te păzească de cel rău!

Ce minune îţi doreşti în viaţa ta?

Ce minune a făcut Domnul în viaţa ta anul acesta?

 Ioan 2:1-11  ,,Isus transformă apa în vin.”

Ioan 2:11b

,, El Şi-a arătat slava.”

 

Ce minune a făcut Domnul în viaţa ta astăzi? Te rogi pentru o minune? Vrei să vezi slava Lui?

Domnul Isus are putere să transforme şi autoritate să curăţească. Crezi că ai nevoie de o transformare radicală? Crezi că ai nevoie de o curăţire mare în viaţa ta? În mintea ta?

Cum reacţionezi când Domnul îţi arată păcatul?

Minunile (vindecările) fizice sunt semne care arată spre minunile care vizează spiritul.

Dacă credinţa este adevarată se vede din fapte. Credinţa în Isus aduce viaţă nouă şi bucurie. Maria, mama Domnului, a crezut că Domnul poate face o minune. Minunea a adus bucurie.

Entuziasmul pentru Dumnezeu vine dintr-o relaţie adâncă cu Cristos. Cum stai cu entuziasmul pentru Cristos? Te bucură pe tine minunile lui Cristos?

Domnul Isus a venit să transforme obiceiurile în învaţături pline de viaţă şi bucurie.

Ce anume trebuie transformat în viaţa ta? Vorbirea, mânia, supărarea, amăraciunea, practici nesănătoase, atitudini nepotrivite, obiceiuri rele, relaţii rupte, etc.?

Dumnezeu vrea să curăţească închinarea noastră şi astăzi.

Închinarea trebuie să-L laude pe Dumnezeu nu pe mine.

Te bucuri să te închini Domnului în felul tău sau cauţi să placi Domnului în închinarea ta?

Ce a schimbat Domnul în viaţa ta săptămâna aceasta?

Ce crezi că trebuie să faci ca să înţelegi lucrurile spirituale?

 

Doamne, Tu ai fost chemat la nunta din Cana

 unde ai făcut o mare transformare şi o mare curăţire în Templu.

Te chem şi eu în viaţa mea să faci o mare transformare

şi o mare curăţire în templul vieţii mele.

 

 

 

Cum te rogi pentru chemarea şi scopul pentru care ai fost creată?

 „Mare putere are

rugăciunea

fierbinte

a celui neprihănit!”

Iacov 5:14b

 

Doamne,

ajută-mă să cunosc chemarea şi scopul pentru care Tu m-ai creat. Nu vreau să mă uit în jur ce fac alţii şi să îi urmez. Vreau să am foarte clar înaintea ochilor mei ce vrei Tu să fac. Ajută-mă să nu mă compar cu nimeni în lucrare, să nu critic, să nu judec, să nu fiu prea sensibilă, să nu ajung la frustrare, la îngrijorare, la tulburare şi lipsa păcii. Mulţumesc că îmi dai o viziune clară pentru viaţa mea, mi Te descoperi şi mă călăuzeşti cum să-mi folosesc darurile pe care mi le-ai dat. Am nevoie de puterea şi atingerea Duhului Sfânt ca să transforme întunericul în lumină prin lucrarea ce mi-ai dat să fac. Vreau să ştiu cine sunt şi unde merg (Efeseni 1:11). Nu mă lăsa să iau decizii care să încurce lucrarea mea. Renunţ la dorinţele şi planurile mele şi accept planurile Tale chiar dacă mă doare, pentru că nu vreau ceva ce nu este binecuvântat de Tine, nici nu vreau să pierd timpul fugind după ceva ce nu pot ajunge sau care aduce frustrare şi descurajare. Pune dorinţele Tale în inima mea ca eu să mă încred în Tine că Tu poţi să duci la bun sfârşit lucrarea. Ajută-mă să fiu credincioasă în lucruri mici şi mari încredinţate mie, să mă bucur, să fiu smerită pentru că este puterea Ta care lucrează, să susţin tot ceea ce fac cu multă rugăciune. Dă-mi un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Ta. Luminează-mi ochii inimii ca să pricep chemarea Ta (Efeseni 1:17-18). Caut să mă port într-un chip vrednic de chemarea pe care mi-ai făcut-o (Efeseni 4:1). Caut voia şi gloria Ta.

 Domnul este lumina şi călăuza ta!