O învăţătură de datină omenească

astayiIsaia 29:1-14

Isaia 29:13

„Domnul zice: „Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească”.”

 

Vai de cei ipocriţi în închinarea lor. Vai de cei ce se închină numai cu gura, nu şi cu inima.

Vai de cei ce nu se bucură înaintea lui Dumnezeu. Vai de Ariel (Ierusalim, cetatea unde este altarul, unde trebuie să fie şi inima). Catastrofa va lovi în popor, plânsete şi gemete, tunete, cutremure de pământ, vijelie, furtună, foc, război, foame, sete, neputinţă, neştiinţă etc., pentru că „poporul acesta Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine şi frica pe care o are faţă de Mine nu este decât o învăţătură de datină omenească” (29:13).

Conducătorii cetăţii au ajuns orbi pentru că au refuzat să vadă şi să asculte poruncile lui Dumnezeu.

Neputinţa de a vedea este judecata lui Dumnezeu.

Când conducătorii nu văd Cuvântul lui Dumnezeu, religia este de suprafaţă, de ochii lumii, fără inimă. Când inima este departe de Domnul, închinarea devine un set de reguli omeneşti. Este dureros când Dumnezeu loveşte înţelepciunea înţelepţilor (vor pieri 29:14).

Dumnezeu vede, ştie, cunoaşte ce face fiecare. Unii se joacă de-a biserica. Inima lor este departe de Domnul.

Este inima mea unde spune gura mea?

Dumnezeu vrea inima noastră în închinare nu ritualul nostru liturgic.

Vezi ipocrizie în viaţa ta? Dacă te examinezi înaintea Domnului cum vezi închinarea ta? Te prinde anturajul şi cânţi doar cu gura, fără inimă?

Oare ce gândeşte Domnul despre închinarea mea de duminca la biserică? Mă duc cu valul?

Ce atitudine, acţiune, schimbare vei avea la următoarea închinare?

Doamne, cercetează-mă şi descopere-mi unde gura mea o ia înaintea inimii. Nu mă lăsa în ipocrizie, căci vreau binecuvântarea, nu judecata. Fereşte-mă de datina omenească şi ajută-mă să văd şi să înţeleg Cuvântul. Mă rog pentru conducătorii religioşi să vadă Adevărul în Scripturi şi să dea învăţătură sănătoasă.

Descopere-mi când închinarea mea este un set de reguli omeneşti şi du-mă pe calea cea bună.

Doamne, îmi doresc ca să-Ţi aduc o închinare adevărată!

Fie ca  inima mea să fie în armonie cu gura mea!

Advertisement

Rugăciune pentru soţia păstorului meu

Filipeni 1:3-7  ,,Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea.”

*

Doamne, mulţumesc pentru soţia păstorului meu. Vin cu supunere înaintea Ta şi recunosc că misiunea de soţie de păstor este deasupra abilităţilor omeneşti. Ştiu că ea are nevoie de ajutorul Tău. Are nevoie de înţelepciune, discernământ, descoperire, călăuzire, putere, răbdare şi o doză mare din dragostea Ta care să curgă prin ea spre alţii. Ajut-o să umble în dreptate şi integritate înaintea Ta. Învaţ-o poruncile Tale şi întăreşt-o ca să le trăiască. Dezvoltă capacitatea ei de comunicare şi pune pe inima ei rugăciunea pentru fiecare detaliu din viaţa ei.

Doamne, mulţumesc că pot să mă rog pentru soţia păstorului meu. Mă gândesc la ea şi o port în inima mea. O pun în mâinile Tale căci este în cea mai mare siguranţă acolo. Tu ştii ce-i mai bine pentru ea de aceea nu vreau să Te limitez cu privire la lucrarea pe care o faci în viaţa ei. Tu ştii mai bine nevoile ei şi poţi să o păzeşti. Ocroteşte-o la umbra aripilor Tale (Psalmul 17:8). Porunceşte îngerilor Tăi să o păzească (Psalmul 91:11-12) de accidente, de boală, de cădere, de influienţe rele, de violenţă, de oameni răi.

Doamne, Te rog ajută-o să se simtă iubită, apreciată şi acceptată în biserica noastră.  Binecuvântează privirile ei, vorbele ei, acţiunile ei şi dă-i puterea de a comunica dragoste în toate relaţiile ei. Păzeşte-o de neînţelegeri şi rupturi în relaţii. Mă rog pentru unitate şi umilinţă în biserica noastră (Romani 12:16). Aminteşte-ne să căutăm pacea (Matei 5:9) şi zidirea noastră (Romani 14:19). Pune compasiune şi iertare în toţi cei credincioşi din biserica noastră. Învaţă-ne cum să rezolvăm neînţelegerile după Cuvântul Tău şi în relaţii rupte Te rog să aduci Tu vindecare. Păzeşte-ne de ceartă şi ajută-ne să căutăm împăcarea şi iertarea.

Doamne, binecuvântează  pe soţia păstorului meu cu puterea de a recunoaşte darurile şi talentele pe care Tu i le-ai dat, să le dezvolte şi să-Ţi aducă Ţie glorie. Descopere-i darurile şi nu o lăsa în incertitudine. Lumineaz-o şi ajut-o să fie curajoasă. Doamne, păzeşte-o de frică. Ajută-o să se roage, să cânte şi să citească Biblia ori de câte ori se teme. Izbăveşte-o de frică (Psalmul 34:4). Mulţumesc că Tu nu ne-ai dat un duh de frică ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă (minte sănătoasă) (2 Timotei 1:7). Dă la o parte orice îndoială, copleşeşte-ne cu dragostea Ta şi cu prezenţa Ta şi ajută-ne să ne bazăm pe puterea Ta care ne întăreşte încrederea în Tine.

Doamne, binecuvântează-ne pe toţi credincioşii din biserică, cu o minte sănătoasă. Ajută-ne să avem gândirea lui Cristos (Filipeni 2:5), ca să putem învinge gândirea lumii şi să ne reînnoim mintea aducând zilnic toate gândurile în ascultare de Cristos. De aceea Te rog să ne ajuţi să ne hrănim mintea noastră cu Cuvântul Tău care aduce sănătate, claritate şi pacea minţii.

Doamne, măreşte credinţa (Luca 17:5) noastră bazată pe adevărul scris în Scripturi ca să avem o viziune clară asupra lucrurilor şi a viitorului.

Doamne, mulţumesc pentru păstorul nostru, pentru soţia lui şi pentru biserica noastră. Păzeşte-ne de cel rău şi sfinţeşte-ne prin adevărul Tău! Ajută-ne să fim însufleţiţi de  tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, de orice faptă bună şi de orice laudă (Filipeni 4:8).

Te rog să ne aminteşti să păstrăm în rugăciune pe păstorul nostru şi pe familia lui. Fie ca întâlnirile noastre să fie o bucurie şi o sărbătoare în cinstea Numelui Tău! Şi Tu să fii onorat în vieţile noastre căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi mărirea în veci. Amin!

Crucea

Ioan 12

*

Ioan 12:33

*

„Vorbind astfel

arăta

cu ce moarte

avea să moară.“

*

Domnul Isus a murit pe cruce.

Pentru necredincioşi crucea este un simbol al umilinţei, degradării, căderii.

Pentru Dumnezeu şi pentru creştini, crucea este „lucrul făcut până la capăt de Domnul Isus“. Nimic nu atrage aşa de mulţi oameni la Cristos ca şi crucea, unde mulţi scapă de povara păcatelor. (Mulţi oameni nu recunosc vinovăţia lor, deşi în conştiinţa lor ştiu că sunt vinovaţi — de aceea sunt atâtea boli pshihice). Pavel spune: ,,Nu vreau să ştiu nimic altceva între voi decât pe Cristos, şi pe El răstignit”, sau, ,,Noi predicăm pe Cristos cel răstignit… pentru că El este puterea lui Dumnezeu”.

Când Domnul Isus le-a vorbit despre „înălţare“, oamenii au fost într-o mare confuzie. Ce au auzit nu se potrivea cu cunoştinta şi credinţa lor despre Mesia.

Cum Îl cunoşti tu pe Mesia, şi ce crezi despre El? Se potriveşte ceea ce auzi de la alţii cu ceea ce scrie în Scripturi?

Doamne, vreau să cred în Tine, să cred tot ce scrie în Scripturi, să nu-mi fie frică de nimeni, de nici o autoritate sau conducere omenească care este împotriva Ta, şi să iubesc mai mult slava Ta decât slava oamenilor. Mulţumesc că ai venit ca o lumină, ca să mă scoţi din întuneric şi să mă ajuţi să văd unde merg. Vreau să păzesc cuvintele Tale ca să nu cad sub judecată.

Tată, Te rog ajută-mă să am ochii deschişi şi inima curată. Păzeşte-mă de necredinţă, căci Tu eşti Sprijinitorul vieţii mele.

Domnul este Sprijinitorul tău!

Să nu te temi de nimic!

 

Tu poartă Crucea cu demnitate!!!

Binecuvântare în încercare

Ioan 11

*

Ioan 11:40

„Isus a zis:

Nu ţi-am spus că

dacă

vei crede

vei vedea

slava lui Dumnezeu?“

*

Credinţa este descrisă adesea în Scripturi ca o viziune a caracterului lui Dumnezeu şi ca o încredere completă în dragostea Lui aşa încât în orice lucru, bun sau rău, se vede o oportunitate a binecuvântării Domnului. Această credinţă nu va fi dată de ruşine.

Dacă vedem o criză financiară, o boală, o moarte, o nenorocire etc., venind de la Domnul ca o binecuvântare, El o să lucreze. Fără încercări nu sunt binecuvântări. Când nu ne uităm după o binecuvântare în încercare, (mergem fără credinţă) suferinţa este în zadar, fără nici o roadă.

Domnul nu S-a grăbit să rezolve problema, ci a aşteptat „timpul Tatălui.“  Numai când suntem în voia Tatălui vine binecuvântarea. Este important, când ne grăbim, să nu ignorăm voia Tatălui şi să mergem înainte de timp, ca să arătăm latura noastră umană sau să cedăm la presiunea umană. Domnul Isus nu a cedat niciodată la presiunea celor din jur, nu S-a grăbit, nu S-a îngrijorat, ci în fiecare zi, în fiecare împrejurare a făcut lucrarea pe care I-a dat-o Tatăl.

Să ne rugăm şi noi ca Domnul să ne călăuzească paşii, la noi reacţii şi atitudini, să nu urmăm deciziile şi acţiunile noastre. Graba strică treaba!

Eşti câteodată prea grăbită şi vrei să rezolvi o situaţie (în natura umană căzută) fără rugăciune? Roagă-te chiar şi pentru o decizie minoră!

 

Uită-te după o binecuvântare în orice încercare!

 

Învierea morţilor

Ioan 5:16-30

Ioan 5:29

„Cei ce au făcut

binele

vor învia pentru viaţă

iar

cei ce au făcut

răul

vor învia pentru judecată.“

Crezi în învierea morţilor?

Moartea este o certitudine. Crezi tu că şi învierea morţilor este o certitudine?

Când moare cineva drag, dacă suntem credincioşi ne gândim că în viitor îl vom întâlni, în Împărăţia Domnului şi ne gândim la învierea morţilor.

Acum, astăzi, Domnul Isus este Salvatorul, Mântuitorul tuturor celor ce aleg să creadă ceea ce este scris în Scripturi.

Va veni o zi (poate astăzi, poate mâine) când Domnul Isus va fi Judecătorul tuturor celor ce aleg să nu creadă ceea ce este scris în Scripturi.

Crezi tu că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Crezi tu că El şi Tatăl lucrează împreună şi sunt în unitate desăvârşită în tot ceea ce fac?

Este Domnul Isus Salvatorul tău?

Crezi tu că El a murit pe cruce pentru păcatele tale?

Domnul ne spune adevărul despre cei ce au murit. „Nu voim fraţilor să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit (murit), ca să nu vă întristaţi ca ceilalti oameni care nu au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreuna cu Isus pe cei ce au adormit în El. Căci Însuşi Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Cristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângăiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.“ 1 Tesaloniceni 4:13-18

Domnul să te mângâie pentru pierderile pe care le-ai avut în viaţă!

Tu fă binele!